Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(31 – hạn đăng ký tới ngày 19/4/2021) đấu giá Hai thửa đất ( đất ở : 50 m2, tổng đất cây lâu năm: 1.361 m2 ) và 998 m2 đất cây lâu năm + nhà cấp 4, cùng tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 66/TB-ĐGTV ngày 08 tháng 3 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất:

1.1. Quyền sử dụng đất thửa đất 334, tờ bản đồ số 56, diện tích 889 m2, (trong đó 50 m2 đất ONT và 839 m2 đất cây lâu năm). Giá khởi điểm: 59.390.902 đồng (Năm mươi chín triệu ba trăm chín mươi ngàn chín trăm linh hai đồng).

1.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, diện tích 472 m2, loại đất cây lâu năm. Giá khởi điểm: 29.853.574 đồng (Hai mươi chín triệu tám trăm năm mươi ba ngàn năm trăm bảy mươi bốn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 89.244.476 đồng( Tám mươi chín triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn bốn trăm bảy mươi sáu đồng).

2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác (hướng Bắc giáp đường nhựa có kích thước lần lượt là 11,49 m; 14,10 m).

Giá khởi điểm: 934.111.046 đồng (Chín trăm ba mươi bốn triệu một trăm mười một ngàn không trăm bốn mươi sáu đồng).

Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước:

3.1. Quyền sử dụng hai thửa đất:

Thửa đất 334: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/hồ sơ

Thửa đất 336: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)/hồ sơ.

3.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)/hồ sơ

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá :Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2021.

5. Xem tài sản: Ngày 15/4/2021 và ngày 16/4/2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/4/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhi)./.

Đối tác

Thống kê

1953748
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
224
490
2044
2957
117807
151247
1953748

Forecast Today
1224


IP của bạn:3.214.224.207