Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(10- Hạn đăng ký tới ngày 09/3/2021) đấu giá Hai thửa đất trồng lúa nước: tổng diện tích 3.437,7 m2 , đất trồng cây lâu năm: 2.853,3 m2 , tọa lạc: ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang,Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 19 /TB-ĐGTV ngày 26 tháng 11 năm 2021    

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaHồng Tuyết Quí, ông Phạm Hải Vân; địa chỉ: Số 141 đường Hùng Vương, khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản do bà Hồng Tuyết Quí đứng tên, tọa lạc tại ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, gồm:

Quyền sử dụng đất tại thửa số 1918, diện tích 2.333,1 m2 , tờ bản đồ số 4, loại đất trồng lúa nước; Quyền sử dụng đất tại thửa số 1528, diện tích 2.853,3 m2 , tờ bản đồ số 4, loại đất trồng cây lâu năm; Quyền sử dụng đất tại thửa số 1529, diện tích 1.104,6 m2, tờ bản đồ số 4, loại đất trồng lúa nước.

* Giá khởi điểm: 295.031.100 đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu không trăm ba mươi mốt ngàn một trăm ngàn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 64.800.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12/3/2021.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, ĐT: 02943825451./.

                                                             

Đối tác

Thống kê

1608203
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5703
8310
15924
15924
5703
415812
1608203

Forecast Today
12000


IP của bạn:35.172.223.30